Partners

C4 Contexture behöver kompetenta samarbetspartners för att lyckas leverera effektiva lösningar i varierande branscher och i olika delar av värdekedjan.

Strategiska partners

Leverantörer av systemplattform (IBM) eller branschpartners avseende t ex artikeldatabaser för olika branscher (Logiq/Finfo, Nobb)

Erbjudandepartners

Behöver Informationslogistik/PIM för att ge sina kunder ett helhetserbjudande inom t ex e-handel eller marknadsföring, C4 Contexture adderar kompetens och komponenter som behövs för helhetslösningen. Har kompetens inom (Magento, Jeeves, EpiServer)

Lybe

Lybe gör svenska företag, stora som små, till framgångsrika e-handlare. De förstår att en webbshop ska vara lönsam och håller en hög servicenivå mot sina kunder alltid med ett nära samarbete. Lybe kan erbjuda en hög kompetens och lång erfarenhet. De har kunskap att genomföra analys och rådgivning, och på så sätt åstadkomma resultat. Fokuset ligger på vilken effekt som kan åstadkommas, inte enbart funktionalitet. De arbetar efter en modell för framgångsrik e‑handel framtagen efter över tio års branschkunskap. C4 samarbetar med Lybe då de är experter på e-handelsplattformen Magento vilket vi valt att satsa på då det kommer till e-handelslösningar integrerade med C4 PIM. Läs mer om Lybe på lybe.se