Omvärld och marknad

Vi har 2017 ett gott ekonomiskt klimat och C4 Contextures kunders IT-budgetar ökar i realvärde. Störst ökning ses inom verksamhetsnära IT och därigenom stor ökning inom verksamhetsfinansierad IT vilket innebär att traditionell målgrupp IT-avdelning kompletteras med andra ledningsfunktioner som t ex marknad och försäljning.

Automatisering, effektivisering, digitalisering och innovation är nyckelbegrepp i marknaden 2017 och samtliga påverkar och påverkas positivt av projekt inom Product Information Management (PIM).

Product Information Management, eller Informationslogistik som C4 Contexture också benämner sin affär, bedöms 2017 omsätta ca 1250 MSEK i Norden varav ca 500 MSEK i Sverige.