• bro till en ö

Informationslogistik

Rätt information hos rätt person

En expert på informationslogistik bygger broar mellan tekniker och användare och skapar kontakt mellan öar av information. Informationslogistik är mycket mer än att bara veta hur IT-systemen fungerar. Det är tekniskt kunnande kombinerat med en helhetssyn på verksamheten.

Idag är oftast inte brist på information problemet, tvärt om. Informationen flödar. Men det handlar om att rätt information ska finnas hos rätt person på rätt sätt i rätt tid på rätt plats till rätt kostnad. Man kan likna det vid företagets nervsystem med trådar ut i hela organisationen. Informationslogistik är informatik och IT, men också logistik, ekonomi, processer och ledarskap. Det finns stora pengar att tjäna genom effektiv informationshantering och det blir fler och fler företag och organisationer medvetna om.