Historik

I mitten av 2004 började C4 Contexture som produkt att utvecklas inom Umeå Datakonsulter AB (UDK). En framgångsrik resa inleddes med många lyckade projekt kopplat till UDKs starka ställning inom Movex/M3 och skogs-, bygg- och möbelsektorn.

2006 etablerades ett filialkontor i Göteborg.

2013 beslutades om en uppdelning i Konsult och Produkt för att förbättra effektivitet, kapacitet och kvalitet i både produkt och projekt.

2014 beslutades om en tydligare organisatorisk fokusering för C4 Contexture med målet att bibehålla stabil kvalitet men också skapa tillväxt och ökad lönsamhet genom tydligare fokus och marknadsinriktning.

2015 bildas C4 Contexture AB, VD rekryteras in och tillsätts. Samtidigt skapas ett norskt aktiebolag C4 Contexture AS.

2016 utvecklas och implementeras en tydlig och gemensam affärsstrategi där C4 Contexture bättre tillvaratar sin expertkompetens och sina starka kund- och branschrelationer. Strategin siktar mot att ta ett ledarskap inom informationslogistik genom att kombinera bolagets kompetenser inom produkt, tjänst och bransch/verksamhet.