Digitalisering och automatisering

Den digitala transformationen påverkar handeln dramatiskt. Det är nödvändigt att se över sin kanal- och distributionsstrategi. Hur optimerar man kombinationen digitalt och fysiskt för att få en maximal kundupplevelse och lönsamhet?

Automatisering i försäljningsprocessen kommer vara kritiskt för att kunna hantera detta skifte. Verksamhetens egen konkurrenskraft innefattar samtliga områden – från affärstransformation till innovation. Med behovet av ökad produktivitet, komplexa värdekedjor och en högre grad av tjänstebaserat innehåll i IT-leveransen krävs en högre grad av automatisering av nyckelprocesser på alla plan inom verksamheten. Systemstödet har givetvis en helt avgörande roll för att stödja denna transformation av verksamhetsprocesserna samtidigt som alla kostnader utmanas.

För att maximera försäljning, marginal och kundnöjdheten måste både presentation och erbjudande utformas på basis av kundernas beteende och preferens, men också på individens köpkraft. Detta till trots har ”endast” 64 procent av alla verksamheter allokerat medel för digitaliserings-initiativ. Samtidigt går det väldigt snabbt för vissa företag att distansera sig från sina konkurrenter, vilket inte minst syns på tillväxten inom respektive digitalt område.

Data måste inte bara kunna behandlas utan också visualiseras för att underlätta beslutsfattande i alla led. Att ge data en mening gäller inte bara den egna verksamheten utan också i allra högsta grad kundupplevelsen.

Digitalisering av verksamheten är ett strategiskt initiativ till att integrera digital teknik inom verksamhetens nyckelprocesser. Digitalisering förser verksamheten med nya inkomstkällor och konkurrenskraft genom transformationen av analog data till digital information, vilket inte minst är viktigt inom logistikflöden. Att digitalisera verksamheten handlar alltså om att effektivisera och att ersätta mantimmar med automatik, att utveckla och ständigt förbättra stöd- och nyckelprocesser samt att förändra och driva innovation och stärkt konkurrenskraft.

  • Från personlig, mekanisk eller analog styrning över till digital styrning.
  • Reducera kostnader genom att ersätta gammal teknik eller resurser med elektroniska tjänster.
  • Effektivisera genom att utveckla mer flexibla och optimerade processer.
  • Skapa innovation och konkurrensdrivande förändring genom att bygga stödjande lösningar för verksamheten.

 

Den digitala transformationen innebär i många fall ett behov att omdefiniera sitt erbjudande, operationella modell och understödjande tekniska strategi. Ett behov som måste återspeglas i system- och plattformsstöd.