Partnere

C4 Contexture trenger kompetente samarbeidspartnere for å lykkes i å levere effektive løsninger i ulike bransjer og i ulike deler av verdikjeden.

Strategiske partnere

Leverandører av systemplattform (IBM) eller bransjepartnere mht. f.eks. artikkeldatabaser for ulike bransjer (Logiq/Finfo, Nobb)

Tilbudspartnere

Trenger informasjonslogistikk/PIM for å gi kundene et helhetlig tilbud innen f.eks. netthandel eller markedsføring, C4 Contexture tilfører kompetanse og komponenter som trengs i helhetsløsningen. Har kompetanse innen (EMagento, Jeeves, EpiServer)

Lybe

Lybe gjøre svenske bedrifter, store og små, til vellykkede e-forhandlere. De forstår at en nettbutikk skal være lønnsomt og opprettholde et høyt servicenivå mot sine kunder, alltid med nært samarbeid. Lybe kan tilby et høyt nivå av kompetanse og lang erfaring. De har kunnskap til å utføre analyse og rådgivning, og dermed levere resultater. Fokuset er på effekten som kan oppnås, ikke bare funksjonalitet. De jobber med en modell for vellykket e-handel som er opprettet etter over ti års bransjekunnskap. C4 samarbeider med Lybe som eksperter på e-handelsplattformen Magento, som vi valgte å fokusere på når det gjelder e-handelsløsninger integrert med C4 PIM. Les mer om Lybe på lybe.se