Omverden og marked

Vi har i 2017 totalt sett et sterkt makroøkonomisk scenario, og C4 Contextures kunders IT-budsjetter øker i realverdi. Størst økning ser vi innen virksomhetsnær IT og derigjennom stor økning innen virksomhetsfinansiert IT, hvilket innebærer at tradisjonell målgruppe-IT-avdeling kompletteres med andre ledelsesfunksjoner, som f.eks. marked og salg.

Automatisering, effektivisering, digitalisering og innovasjon er nøkkelbegreper i markedet i 2017, og samtlige påvirker og påvirkes positivt av prosjekter innen Product Information Management (PIM).

Product Information Management, eller informasjonslogistikk, som C4 Contexture også kaller sin virksomhet, antas å omsette for ca. 1250 MSEK i Norden i 2017, hvorav ca. 500 MSEK i Sverige.