Historikk

I midten av 2004 begynte utviklingen av C4 Contexture som produkt av Umeå Datakonsulter AB (UDK). En suksessrik reise tok til med mange vellykkede prosjekter koblet til UDKs sterke posisjon innen Movex/M3 og skogs-, bygg- og møbelsektoren.

I 2006 ble det etablert en filial i Göteborg.

I 2013 ble det vedtatt en oppdeling i Konsult og Produkt for å forbedre effektiviteten, kapasiteten og kvaliteten i både produkt og prosjekt.

I 2014 ble det vedtatt en tydeligere organisatorisk fokusering på C4 Contexture, med mål om å beholde stabil kvalitet, men også skape vekst og økt lønnsomhet gjennom tydeligere fokus og markedsretting.

I 2015 ble C4 Contexture AB etablert. Administrerende direktør ble rekruttert inn og ansatt. Samtidig ble det etablert et norsk aksjeselskap, C4 Contexture AS.

I 2016 er en tydelig og felles forretningsstrategi blitt utviklet og implementert, der C4 Contexture bedre ivaretar sin ekspertkompetanse og sine sterke kunde- og bransjerelasjoner. Strategien sikter mot å ta lederskap innen informasjonslogistikken gjennom å kombinere selskapets kompetanse innen produkt, tjeneste og bransje/virksomhet.