Digitalisering og automatisering

Handelen fortsetter å forflytte seg fra den fysiske kanalen og over til den digitale. Automatisering i salgsprosessen vil være kritisk for å kunne håndtere dette skiftet. Virksomhetens egen konkurransekraft omfatter samtlige områder – fra forretningstransformasjon til innovasjon. Med behovet for økt produktivitet, komplekse verdikjeder og en høyere grad av tjenestebasert innhold i IT-leveransen kreves en større grad av automatisering av nøkkelprosesser på alle plan i virksomheten. Systemstøtten har selvsagt en helt avgjørende rolle for å støtte denne transformasjonen av virksomhetsprosessene samtidig som at alle kostnader utfordres.

For å maksimere salg, marginer og kundetilfredshet må både presentasjon og tilbud utformes på grunnlag av kundenes atferd og preferanser, men også ut fra den enkelte kundes kjøpekraft. Likevel har ”kun” 64 % av alle virksomheter øremerket midler til digitalisering. Samtidig er det veldig fort gjort for visse foretak å få et forsprang på konkurrentene, hvilket ikke minst vises på veksten innenfor det respektive digitale området.

Data må ikke bare kunne behandles, men også visualiseres for å lette beslutningstakingen i alle ledd. Å gi data mening er ikke bare viktig for egen virksomhet, men også i alle høyeste grad for kundeopplevelsen.

Digitalisering av virksomheten er et strategisk initiativ til å integrere digital teknikk innenfor virksomhetens nøkkelprosesser. Digitalisering gir virksomheten nye inntektskilder og konkurransekraft gjennom transformasjonen av analoge data til digital informasjon, hvilket ikke minst er viktig for logistikkflyten. Å digitalisere virksomheten handler altså om å effektivisere og erstatte arbeidstimer med automatikk, å utvikle og stadig forbedre støtte- og nøkkelprosesser, samt å forandre og drive innovasjon og sterk konkurransekraft.

  • Fra personlig, mekanisk eller analog styring til digital styring.
  • Redusere kostnader gjennom å erstatte gammel teknikk eller gamle ressurser med elektroniske tjenester.
  • Effektivisere gjennom å utvikle mer fleksible og optimaliserte prosesser.
  • Skape innovasjon og konkurransedrivende forandring gjennom å bygge støttende løsninger for virksomheten.

 

Den digitale transformasjonen innebærer i mange tilfeller et behov for å omdefinere tilbud, operasjonelle modeller og understøttende teknisk strategi. Et behov som å gjenspeiles i system- og plattformstøtte.