MDM – Master Data Management

MDM fra C4 Contexture er kjernen i en fungerende informasjonslogistikk med fokus på produktrelatert informasjon. Med en samlet kilde for strukturerte og komplette masterdata reduseres feil og dobbeltarbeid, og kvaliteten på informasjonen blir høyere både internt og til kundene. Med MDM kan dere stole på at alle data i hele bedriften er korrekte, aktuelle og konsekvente.

 

Hva er Master Data Management?

MDM, Master Data Management, er et konsept for å strukturere informasjon for å få enhetlige data i en organisasjon. MDM handler om å takle dårlig datakvalitet ved roten og håndtere stadige endringer. Det skal finnes ett enkelt referansepunkt for informasjon – én kilde som andre systemer kan støtte seg til.

 

Hva er Masterdata?

Masterdata er de grunndataene som er felles og går igjen i funksjoner og transaksjoner i ulike systemer i en virksomhet. Masterdata er vanligvis relatert til ansatte, kunder, leverandører, partnere og produkter.

 

Hvem trenger MDM?

data on screen

Alle organisasjoner har Masterdata, men de håndterer dem på ulike måter. Å investere i en MDM-løsning kan virke kostbart, men jobber dere med og håndterer kritiske data, er det mange fordeler med MDM. I stedet for at grunndataene er spredt rundt om i virksomheten i ulike applikasjoner, regneark og til og med fysiske medier som papirer og rapporter, har de en samlet referanse. Uten MDM er det fare for at ulike deler av en virksomhet vil ha ulike begreper og definisjoner for samme sak.

MDM er nødvendig for at håndteringen av prosesser og transaksjoner skal fungere. Vil dere benytte et datavarehus til rapportering, analyser og Business Intelligence, er det enda viktigere, siden beslutninger som gjelder organisasjonens retning, tas basert på resultatene.

Oppkjøp av andre forerak skaper store utfordringer når det gjelder dataintegrasjon. Med MDM kan time-to-value akselerere mye raskere etter et oppkjøp.

 

MDM bør innføres dersom dere:
 • Trenger å ha tilgang til felles data i flere deler av foretaket
 • Iverksette tiltak mot dårlig datakvalitet
 • Jobber med datastyring
 • Vil ha orden på dataene
 • Har høy datadistribusjon
 • Har hyppig eller stor fusjons- og oppkjøpsaktivitet
 • Vil kunne tilpasse dere raskere til nye krav fra markedet eller fra myndighetene
 • Trenger å kunne levere nødvendig informasjon til analyse av virksomheten
 • Vil optimalisere salg og markedsføring ved hjelp av sikre analyser, filtreringer og uttak fra komplett og kvalitativ informasjon
 • Skal kunne møre de stadig høyere kravene kundene har til levering informasjon

 

C4 Contexture MDM

Contexture MDM utgjør selve grunnplattformen og er laget for å kunne håndtere hele omfanget av og kompleksiteten i produktinformasjonen, og all informasjonen som kan relateres til denne, f.eks. med hensyn til lagersaldo, leverandører, salgsinformasjon, produksjonsdata, priser, dokumenter, sammensatte produkter m.m. MDM muliggjør kvalitativ informasjonslogistikk der dere alltid har oppdatert og korrekt informasjon som er den samme uansett hvilken applikasjon dere jobber i.

En av de store fordelene med C4s MDM-plattform er at den er helt konfigurerbar, men om det f.eks. finnes et spesifikt behov eller en kompleksitet som må håndteres, kan vi tilpasse løsningen til hver enkelt kunde. Teknikken legger ingen begrensninger. Vi skaper deres løsning ut fra hva dere trenger og vil at systemet skal kunne gjøre.

 

MDM fra C4 Contexture gir dere:
 • En skalérbar og fleksibel pattform med høy ytelse
 • Et kraftigsystem for all deres informasjon
 • Rask implementering og enkelt å komme i gang
 • Modulbygd løsning med en kjerne, apper, connectorer og add-ons
 • Er brukervennlig system som gjør arbeidet morsommere og mer effektivt
 • Versjonshåndtering
 • Arbeidsflythåndtering og automatisering
 • Ekspertise og støtte til å drive deres prosesser fremover

 

MDM eller PIM?

PIM (Product Information Management) i C4 Contexture er knyttet til den produktnære informasjonen, som egenskaper, salgstekster, medier og tekniske spesifikasjoner, som trengs for å markedsføre og selge et produkt i ulike kanaler. MDM trenger PIM for å levere utfyllende produktdata og få dem i de formatene som markedsførere og kunder vil ha. Til gjengjeld benytter PIM MDM-databasen som effektivt beskytter og styrer produktinformasjonen i kombinasjon med den rene MDM-informasjonen. Å kunne føre disse to informasjonsområdene sammen gir ubegrensede muligheter og et svært fremtidsrettet løsning.

 

Prosessen

Å innføre MDM er en prosess som som regel involverer flere deler av virksomheten. Det er en jobb å bli enige om hva som er grunndata, finne ut hvordan alt henger sammen, og hvordan virksomhetens systemer skal integreres. Et MDM-prosjekt skjer over lang tid og er i stadig forandring. Vi hjelper dere steg for steg og kan begynne i liten skala.

C4 Contexture har lang erfaring og ekspertise innen MDM og kan ta et helhetsansvar der vi er med og støtter dere hele veien. Vi tilbyr blant annet forhåndsstudier og strategisk rådgivning. Vi kan hjelpe dere med å definere informasjonsflyten og behovene i organisasjonen. I et prosjekt tar vi det fulle og hele ansvaret med et dedikert kundeteam som også fortsetter å følge dere opp i den etterfølgende forvaltningsfasen.