Gör en PIM-förstudie

Hur vet vi om PIM är något för oss? Gör en PIM-förstudie

Vilka effekter kan ni få av att använda PIM? I vår förstudie kartlägger vi hur just ni kan använda PIM för att effektivisera era processer och därmed kapa kostnader. Under två dagar undersöker vi tillsammans era informationsprocesser och vilka utmaningar och möjligheter som finns för er med PIM. Vi föreslår hur ni kan spara tid i er vardag och vässa era processer – med målet att hjälpa er framåt.

Vad ingår i förstudien?

Förstudien tittar närmare på fyra delar:

 1. Vi kartlägger era processer.
  Vilka skapar er information och hur utvecklar och sprider ni den? Tillsammans med er går vi igenom era utmaningar och mål. Vi undersöker hur era processer ser ut och fungerar, och vilken roll er produktinformation spelar. Vi föreslår även hur ni kan effektivisera era processer och spara tid genom att till exempel korta ner era ledtider och undvika dubbelarbete. Redan i detta steg hittar vi ofta förbättringar som underlättar er vardag.

 

 1. Vi kartlägger er information och era kanaler för att nå ut med informationen.
  Vilken information vill ni nå ut med och i vilka kanaler? Tillsammans med er undersöker vi den information som ni hanterar, vilka kanaler ni använder och vilka kanaler ni kommer att vilja använda framöver.

 

 1. Vi identifierar vad ni behöver och vilken effekt PIM kan ha.
  Vilken nytta kan ni ha av ett PIM-system i er organisation? Tillsammans med er går vi igenom vad ni behöver och hjälper er att identifiera den nytta som just ni kan ha av ett PIM-system. Vi undersöker var ni kan spara tid, hur ni kan minska era kostnader och hur ni kan återanvända material.

 

 1. Vi skapar ett förslag till ett anpassat PIM-system.
  Hur skulle ert system konkret kunna se ut och fungera? Utifrån de behov vi tillsammans har hittat presenterar vi ett förslag på hur vi skulle anpassa PIM för att hantera era specifika förutsättningar och arbetsprocesser. Vi presenterar också lösningar som kan effektivisera ert arbete och ger förslag på kanaler och arbetssätt som kan hjälpa er att nå era mål.

 

Hur skulle ert system konkret kunna se ut och fungera? Utifrån de behov vi tillsammans har hittat presenterar vi ett förslag på hur vi skulle anpassa PIM för att hantera era specifika förutsättningar och arbetsprocesser. Vi presenterar också lösningar som kan effektivisera ert arbete och ger förslag på kanaler och arbetssätt som kan hjälpa er att nå era mål.

Förstudien resulterar i en utförlig rapport där alla era informationsprocesser finns väl dokumenterade. Rapporten kan ni använda som ett underlag för att ta beslut om PIM är något för just er.

Vill ni veta mer om vår förstudie? 

Kontakta våra säljare på c4sales@c4contexture.com.

Vad händer efter förstudien?

När vi tillsammans genomfört förstudien etablerar och driftsätter vi er PIM-lösning om ni väljer att gå vidare.

Vi installerar C4 PIM och sätter ihop ert system: vi integrerar systemet med exempelvis ert affärssystem, InDesign eller ert CMS-verktyg. Om ni vill ha anpassade funktioner eller en anpassad design gör vi även det.

Inför och under driftstarten utbildar vi därefter era medarbetare och dokumenterar arbetet. När systemet är i drift finns vi tillgängliga för support och förvaltar och utvecklar systemet allt eftersom era behov växer eller minskar.