Tjänster on-demand

Business Case Workshop

I en Business Case Workshop med oss gör vi en utvärdering tillsammans med er av den affärsnytta ni skulle kunna uppnå med ett PIM-system i organisationen. Vi granskar vad som kan behövas och från C4 hjälper vi till att identifiera fördelar, undersöker var ni kan spara tid, hur ni kan minska kostnader, återanvända data och annan information.

En Business Case Workshop mynnar ut i ett förslag till ett anpassat PIM-system för just er organisation baserat på de behov, villkor och arbetsprocesser vi hittat tillsammans. Vi kan också presentera lösningar som kan effektivisera ert arbete, ge förslag på kanaler och arbetsmetoder som kan hjälpa er att uppnå era mål. Efter en Business Case Workshop och utvärderingen av era behov vill vi alltid innan start av PIM-resan prata framtid och möjligheter till expansion. Vi kan rekommendera nästa steg. Målet är att kunna ge er en bra grund för att fatta ett bra beslut.

 

Förstudie

Vilka effekter kan ni få av att använda PIM? I vår förstudie kartlägger vi hur just ni kan använda PIM för att effektivisera era processer och därmed kapa kostnader. Under två dagar undersöker vi tillsammans era informationsprocesser och vilka utmaningar och möjligheter som finns för er med PIM. Vi föreslår hur ni kan spara tid i er vardag och vässa era processer – med målet att hjälpa er framåt.

Läs mer: Gör en PIM förstudie

 

Proof of Concept

I en Proof of Concept lägger vi till data från er för att visa systemets förmåga. På så sätt kan olika intressenter såsom marknad, produktchef, inköp, fotografer med mera testa på att använda systemet och se hur det kommer att samverka med exempelvis affärssystem eller e-handelsplattform. Förutsättningarna för att göra en bra Proof of Concept är att vi får data från er och får fram vilka andra system C4 Contexture ska interagera med.

 

ROI-analys (Return of Investment)

C4 arbetar med en effektiv ROI-matris där vi tillsammans med er kartlägger processer, hur mycket tid olika rutiner och arbetsuppgifter tar, hur ni önskar arbeta och var resurser respektive kostnader kan kapas – alternativt förtjänster göras. Utifrån detta görs sedan ROI-uppskattningar, dvs. en analys på tid som går att spara, kostnader som kan tas bort samt intäkter som går att öka genom att implementera en lösning från C4.

Förutom att ni som kund får en överblick över era processer och förbättringspotential får ni även ett underlag för avkastningen på investeringen i C4 Contexture.

 

Trycksaksproduktion

Stora omfattande produktkataloger eller mindre särtryck, prislistor, produktblad, annonser, broschyrer, etiketter… Listan kan göras lång på vad era kunder efterfrågar och vilken information som är lämplig. C4 Contexture kan erbjuda både hög kompetens och expertis kring grafisk design samt mallskapande och autogenerering av mallar från C4 i Adobe InDesign.

Att producera trycksaker är en omfattande process som innehåller flera avstämningspunkter och involverar olika roller. Externa som exempelvis projektledning, Art Director, copywriter, fotograf, översättare, tryckerier eller interna som exempelvis produktchef och konstruktion – alla bidrar med material i olika format och omfattning.

Oavsett om det är nyproduktion eller uppdatering av befintligt material är processen i stort sett densamma. Tack vare möjligheterna till ett väl definierat arbetsflöde med tydligt fördelat ansvar kan produktionstiden väsentligt förkortas med C4. Till detta bidrar också möjlighet till deadlines och kontroll att fördelade arbetsuppgifter blir utförda.

Läs mer om vår InDesign Plug-in som möjliggör att få all information från C4 Contexture tillgänglig i Adobe InDesign för effektiv och mallstyrd trycksaksproduktion.

 

Processanalys

På C4 Contexture erbjuder vi strategisk rådgivning. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa dig och ditt företag att ta bättre beslut som driver din digitaliseringsstrategi framåt. De strategiska områden som vi arbetar inom sträcker sig från inspirerande föredrag till långa löpande rådgivande samarbeten. Vi går ofta in och gör strategiska bedömningar utifrån analyser av behovet hos ett företag.

Med lång och dokumenterad erfarenhet inom digitalisering och informationslogistik hjälper C4 Contexture kunden bedöma hela den interna processen. Bland annat genom att undersöka hela flödet av information i organisationen.

 

Digital transformation

Vi kan hjälpa er att göra en total genomlysning av er digitalisering och besvara frågor som: Vilka verktyg (PIM / CMS / Konfigurator, CPQ) behöver ni som stödjer koncernens digitalisering gentemot marknad och kund.

  • Vi ställer rätt frågor för att vägleda er till att fatta beslut inom varumärkesstrategi, driftstrategi, interna processer och var bolagen skall jobba självständigt och var bolagen skall följa koncerngemensamma riktlinjer.
  • Med denna analys får ni en 3-5-årig strategi för hur er digitaliseringsresa skall göras. Underlaget används ofta för att lägga fram till ledning eller styrelse som investeringsförslag.