Projekt och förvaltning

Verksamhetskonsulting, Rådgivning och Strategier

Vi tar ett helhetsansvar från analys till leverans. Med bred kunskap inom samtliga tillämpliga områden inom digitalisering stöttar vi er i resan. Det är möjligt genom vår erfarenhetsbank där vi kan peka på vilka för- och nackdelar olika lösningar haft som kan vara relevanta i ert specifika fall.

 

Projekt och leverans

Våra projektledare är experter på att leda och leverera projekt med deltagare från oss, våra kunder och partners enligt plan och förväntan. Det kan vara svårt att överblicka större förändringsprojekt, stora mängder information och tekniska utmaningar.

C4 Contexture har certifierade projektledare som arbetar efter en tydlig projektmetodik som hjälper till att effektivisera, mäta och landa projekt. Vi kan finnas med i alla delar av projektet: strategi, planering, genomförande och uppföljning.

C4 Contexture arbetar enligt en projektmodell för att ha ett gemensamt enhetligt projektspråk och att kvalitetssäkra genomföranden av projekt. Projektmodellen består av tre faser; Definiera, Etablera och Exekvera, och ska vara en röd tråd genom hela projektet.

I ett första steg är det viktigt att fastställa vidden av projektet och hur det steg för steg bör genomföras. Ett lösningsförslag, en prototyp och en rekommendation på införande ska tas fram under definieringsfasen. Stor vikt läggs på att identifiera och verifiera kundens processer, in- och utdata samt annan nödvändig information för att kunna säkerställa behov och önskemål. En test- eller grundinstallation av lösningen tas fram.

I nästa fas, Etablera, startar utvecklingen med målsättning att leverera en konfigurerad lösning. Kunden gör ett slutgiltigt godkännande.

Till sist hanteras all planering inför driftstart, dokumentation, utbildning, efterföljande supportbehov och förvaltning av lösningen. I många projekt identifieras framtida utvecklingsbehov som dykt upp och blivit nya önskemål under projektets gång.

Läs mer om Integration och projektledning.

 

Support

Kunden är garanterad en support. Där kan ni göra felanmälan 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. C4 åtar sig att analysera ärendet och återkoppla kring åtgärd och klarrapport när ärendet stängs. Beroende på hur kritiskt C4 är för er finns det olika supportnivåer att välja på som ger er olika prioritet och SLA i ärendehanteringen.

 

Change Management

När ett projekt är avslutat går lösningen över i förvaltning. För att få struktur på hur lösningen förändras sätts en process för förändringar upp med kunden. 

På detta strukturerade sätt går det att prioritera förändringar sinsemellan. Det gör även att kravspecifikationen struktureras och blir tydlig för alla involverade. På det sättet skapas en överblick över alla pågående förändringar och avstämningar kan enkelt göras.