PIM – Product Information Management

Med C4 Contexture PIM kan ni få kvalitativ produktinformation, effektivisera era arbetsprocesser och få nöjdare kunder. Med ett PIM-system i grunden av verksamhetens säljkanaler finns alltid uppdaterad och rätt information när den behövs. I C4 Contexture PIM kan ni skapa arbetsflöden och automatisera processer, liksom enkelt hantera information till flera marknader på flera språk.
 

Vad är Product Information Management?

PIM, Product Information Management, är ett begrepp för hantering av produktinformation som behövs i sälj- och marknadsföringssyfte. Med PIM samlas all information i ett enda system där den kan förädlas, struktureras, relateras och distribueras. Ni får strukturerad data, möjligheter till kvalitativ information, och kontroll över hur, när och vad som marknadsförs.
 

PIM fungerar som spindeln i nätet

I C4 Contexture PIM finns möjligheten att lagra all produktrelaterad information. Grunddatat kommer oftast in från affärssystemet via en sömlös integration till C4 Contexture. Andra källor till information kan vara externa leverantörsdatabaser, branschdatabaser eller mediaarkiv, men även lokala hårddiskar är en informationskälla.

Att just produktinformationen ofta är utspridd och ostrukturerad är den största anledningen till att företag gör en PIM-satsning. PIM-systemet fungerar som spindeln i nätet som samlar in informationen och distribuerar den till rätt säljkanal i rätt form, med rätt kvalitet och i rätt tid.
 

 

I C4 Contexture PIM samlar ni:
 • Grunddata och produktegenskaper
 • Bilder
 • Filmer
 • Texter
 • Mallar
 • Ritningar
 • Dokument (exempelvis PDF, InDesign, Word, Excel)

 

Multichannel publicering till:
 • E-handel
 • Webb
 • Mobila enheter
 • Publikationer/trycksaker
 • Marknadsplatser
 • Sociala medier
 • Branschdatabaser

 

Vilka behöver PIM?

Alla som tillverkar eller säljer och distribuerar produkter tjänar på att investera i ett PIM-system. Det blir otroligt mycket produktrelaterad information för företag med kunder och återförsäljare över hela världen. Det kan ofta röra sig om sortiment på tiotusentals produkter med flera underliggande artiklar, varianter, specialartiklar, tillbehör, reservdelar mm. Att få struktur på grunddata är nummer ett i processen, men PIM innebär också berikning, kvalitetssäkring och distribution.

Checklista – ni behöver PIM om ni har:
 • Ostrukturerad information utspridd i organisationen
 • Brist på innehåll och kvalitet på produktinformation (eller önskan om att förbättra den)
 • Behov av att utveckla er digitala närvaro och tydliggöra kommunikationen
 • Ökad konkurrens om kunders uppmärksamhet
 • Ökade krav på information från era kunder
 • Mycket frågor kring produkter, eller krav på bilder, dokumentation mm.

 

Nyttan med PIM

Det kommer nya produkter och tjänster hela tiden vilket också innebär att material, leverantörer, egenskaper med mera förändras. Med PIM så hanteras de förändringarna snabbt. Ni kan maximera effektiviteten och minimera påverkan av förändringar i försäljningscykeln.

PIM möjliggör att:

Spara pengar
PIM minskar externa kostnader genom att effektivisera era processer.

Spara tid
PIM minskar den administration och de förberedelser som krävs för att sprida korrekt och uppdaterad information i olika kanaler. Fokus kan läggas på värdeskapande arbete.

Korta time-to-market
PIM kortar ledtider och möjliggör för att snabbare kunna publicera produktinformation.

Höja kundnöjdheten
Kunderna får mycket, relevant, kvalitativ och rätt produktinformation som ger en positiv upplevelse och en trygg köpresa.

Minska returer
Genom bra produktinformation; detaljerade beskrivningar, bilder och filmer är det enklare för kunden att göra rätt val. Misstag och returer minskar.

Öka försäljningen och få högre konverteringsgrad
Med bra produktinformation får besökaren på en e-handel så pass mycket detaljer, och en positiv upplevelse, att det leder till flera slutförda köp. Genom att kunna presentera även relaterad information på ett tydligt sätt möjliggörs för merförsäljning s.k ”cross-sell” och ”up-sell”.

Optimera processer
Med ett effektivt sätt att arbeta med produktinformation och hålla allt samlat ökar både nyttan och tydligheten i organisationen.

Höja kvalitén på information
Med en källa till informationen och genom att arbeta med rättighetsstyrning, granskning och arbetsflöden ökar möjligheten att hålla informationen uppdaterad och korrekt.
 

Hur vet vi om PIM är något för oss? Gör en PIM-förstudie

I vår förstudie kartlägger vi hur just ni kan använda PIM för att effektivisera era processer och därmed kapa kostnader. Läs mer om vad som ingår i en PIM-förstudie och vad förstudien kan ge er.