MDM – Master Data Management

MDM från C4 Contexture är kärnan för en fungerande informationslogistik med fokus på produktrelaterad information. Med en samlad källa för strukturerad och komplett masterdata minskar fel, dubbelarbete och kvalitén på informationen höjs både internt och till era kunder. Med MDM kan ni förlita er på att data i hela företaget är korrekt, aktuellt och konsekvent.

 

Vad är Master Data Management?

MDM, Master Data Management, är ett koncept att strukturera information för att få enhetlig data i en organisation. MDM handlar om att åtgärda dålig datakvalitet vid källan och hantera ständig förändring. Det ska finnas en enda referens för information – en källa av sanning som andra system kan luta sig emot.

 

Vad är Masterdata?

Masterdata är det grunddata som är gemensam och återkommer i funktioner och transaktioner i olika system i en verksamhet. Masterdata är vanligtvis relaterat till anställda, kunder, leverantörer, partners och produkter.

 

Vilka behöver MDM?

data on screen

Alla organisationer har Masterdata, men hur det hanteras ser olika ut. Att investera i en MDM-lösning kan verka kostsamt, men arbetar ni med och hanterar kritisk data finns många vinster med MDM. Istället för att grunddatat finns utspridd i verksamheten i olika applikationer, kalkylblad och till och med fysiska medier som papper och rapporter har de en samlad referens. Utan MDM finns risken att olika delar av en verksamhet kommer att ha olika begrepp och definitioner för samma sak.

MDM behövs för att hantering av processer och transaktioner ska fungera. Vill ni använda ett data warehouse för rapportering, analyser och Business Intelligence är det än viktigare då beslut om organisationens riktning tas baserat på resultaten.

Att förvärva andra företag skapar stora utmaningar när det kommer till dataintegration. Med MDM kan time-to-value accelerera mycket fortare efter ett uppköp.

 

MDM bör införas om ni:
 • Behöver ha tillgång till gemensamma data i flera delar av företaget
 • Vill åtgärda dålig datakvalitet
 • Arbetar med datastyrning
 • Vill ha ordning och hålla data städat
 • Har hög datadistribution
 • Har frekvent eller storskalig fusions- och förvärvsaktivitet
 • Vill kunna anpassa er snabbare efter nya krav på affärsverksamheten men också från myndigheter
 • Behöver tillhandahålla nödvändig information till analys av verksamheten
 • Vill optimera sälj- och marknadsföringsaktiviteter med hjälp av säkra analyser, filtreringar och uttag utifrån komplett och kvalitativ information
 • Ska kunna tillgodose de allt högre kundkraven avseende leverans av information

 

C4 Contexture MDM

Contexture MDM utgör själva basplattformen och är byggd för att kunna hantera hela omfånget och komplexiteten av produktinformation och all information som kan relateras till denna, t.ex. avseende lagersaldo, leverantörer, kunder, säljinformation, tillverkningsdata, priser, dokument, sammansatta produkter m.m. MDM möjliggör för kvalitativ informationslogistik där ni alltid har uppdaterad och korrekt information som är lika oavsett vilken applikation ni arbetar i.

En av de stora fördelarna med C4’s MDM-plattform är att den är helt konfigurerbar men, om det t.ex. finns ett specifikt behov eller komplexitet som måste hanteras, kan vi anpassa lösningen för varje enskild kund. Tekniken sätter inga begränsningar. Vi skapar er lösning utifrån vad ni behöver och vill att systemet ska kunna göra.

MDM från C4 Contexture ger er:

 • En skalbar och flexibel plattform med hög prestanda
 • Ett kraftfullt system för all er information
 • Snabb implementation och enkelhet att komma igång
 • Moduluppbyggd lösning med en kärna, appar, connectors och add-ons
 • Ett användarvänligt system som gör arbetet roligare och mer effektivt
 • Versionshantering
 • Workflowhantering och automatisering
 • Expertis och stöd att driva era processer framåt

 

MDM eller PIM?

PIM (Product Information Management) i C4 Contexture associerar till den produktnära informationen, så som egenskaper, säljtexter, media och teknisk data, som behövs för att marknadsföra och sälja en produkt i olika kanaler. MDM behöver PIM för att berika produktdata och få det i de format som marknadsförare och kunder vill ha. På motsvarande sätt nyttjar PIM MDM-basen som effektivt bevakar och styr produktinformationen i kombination med den rena MDMinformationen.

Att kunna sammanföra dessa två informationsområden ger obegränsade möjligheter och en mycket framtidssäker lösning.

 

Processer

Att införa MDM är en process som oftast involverar flera delar av verksamheten. Det krävs arbete att komma överens om vad som är grunddata, ta reda på hur allt hänger ihop och hur verksamhetens system ska integreras. Ett MDM projekt sker under lång tid och är i ständig förändring. Vi hjälper er stegvis och kan starta i liten skala. C4 Contexture har lång erfarenhet och expertis inom MDM och kan ta ett helhetsansvar där vi finns med och stöttar er hela vägen. Vi erbjuder bland annat förstudier och strategisk rådgivning. Vi kan hjälpa er att definiera informationsflödet och behoven i organisationen. I ett projekt tar vi fullt ansvar med ett dedikerat kundteam som även fortsätter att vara motpart i efterföljande förvaltningsfas.