Integration och projektledning

Det kan vara svårt att överblicka större förändringsprojekt, stora mängder information och tekniska utmaningar. C4 Contexture har certifierade projektledare som arbetar efter en tydlig projektmetodik som hjälper till att effektivisera, mäta och landa projekt. Vi kan finnas med i alla delar av projektet: strategi, planering, genomförande och uppföljning.  

Digitalisering och effektivisering

Att digitalisera verksamheten handlar om effektivisering och att ersätta manuell hantering med automatik. Det handlar också om att utveckla och förbättra stöd- och nyckelprocesser, innovation och stärkt konkurrenskraft. Verksamheten går ifrån personlig styrning med gammal teknik mot digitala tjänster istället för att reducera kostnader och/eller få nya inkomstkällor. För många företag innebär digitalisering att erbjudandet, arbetsmodell och understödjande teknisk strategi behöver omdefinieras. System- och plattformsstöd måste återspegla de behov som fastställs. För det jobbet krävs expertis inte bara kring våra produkter och tjänster utan även djup verksamhetsförståelse, integrationskunskap och strukturerad projektledning vilket C4 Contexture kan erbjuda.

Projektledare från C4 Contexture

Våra projektledare är experter på att leda och leverera projekt med deltagare från oss, våra kunder och partners enligt plan och förväntan. Det kan vara svårt att överblicka större förändringsprojekt, stora mängder information och tekniska utmaningar. C4 Contexture har certifierade projektledare som arbetar efter en tydlig projektmetodik som hjälper till att effektivisera, mäta och landa projekt. Vi kan finnas med i alla delar av projektet: strategi, planering, genomförande och uppföljning.

IPMA-certifierade

Vi har IPMA-certifierade projektledare. IPMA – International Project Management Association, är en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över. En IPMA-certifiering är ingen utbildning, utan en validering av redan befintlig kunskap. Det är ett kvitto på kompetens som är internationellt erkänt.

Projektmodell

C4 Contexture arbetar enligt en projektmodell för att ha ett gemensamt enhetligt projektspråk och att kvalitetssäkra genomföranden av projekt. Projektmodellen består av tre faser; Definiera, Etablera och Exekvera, och ska vara en röd tråd genom hela projektet.

I ett första steg är det viktigt att fastställa vidden av projektet och hur det steg för steg bör genomföras. Ett lösningsförslag, en prototyp och en rekommendation på införande ska tas fram under definitionen. Stor vikt läggs på att identifiera och verifiera kundens processer, in- och utdata samt annan nödvändig information för att kunna säkerställa behov och önskemål. En test- eller grundinstallation av lösningen tas fram.

I nästa fas, Etablera, startar utvecklingen med målsättning att leverera en konfigurerad lösning. Kunden gör ett slutgiltigt godkännande.

Till sist hanteras all planering inför driftstart, dokumentation, utbildning, efterföljande supportbehov och förvaltning av lösningen. I många projekt identifieras framtida utvecklingsbehov som dykt upp och blivit nya önskemål under projektets gång.

Vår värdegrund

Vårt arbete präglas alltid av våra kundlöften – våra 4 C – Competence, Challenge, Candor, Collaboration. Vi är experter, vi utmanar, vi är ärliga och vi samarbetar.

Dessa kundlöften och värdeord formar vårt projektledningsarbete. Vi utmanar våra kunders strategier, processer och antaganden i syfte att skapa mer värde. Vi lovar vad vi kan hålla, håller vad vi lovar och erkänner och hanterar våra misstag. Vi erbjuder experter i framkant med lång erfarenhet och djup kunskap av verksamhet och lösningar. Vi kombinerar en tydlighet i struktur, organisation, roller och ansvar med respekt och teamkänsla för bästa samarbete internt och externt.

Vad säger Øglænd System

Øglænd System Group är en internationell koncern och norsk marknadsledande leverantör av multidisciplin upphängningssystem, kabelrännor och
kabelbanor. Övergången till C4 innebar ett utmanande projekt i tre års tid. Med 60 000 produkter blir det mycket information, specifikationer, bilder och ritningar som ska hanteras. Nu när projektet är avklarat har Øglænd uppnått den önskade effekten – de har full koll på sin produktinformation.

Projektledaren från C4 Contexture blev en värdefull spindel i nätet. C4 ledde projektet och utbildade Øglænd i hur de skulle använda lösningen. I dag är Øglænd helt självgående och hanterar C4 på egen hand. Att de nått dit och att projektet gått så bra, tackar Øglænd till stor del C4 Contextures projektledare Mats Waleij för.

Erin Heide

”Vi har jobbat med många externa projektledare och är enormt positiva till Mats insats,” säger Eirin Heide som leder en av Øglænds R&D-avdelningar. ”Han är certifierad projektledare och det märktes. Med ett globalt företag och en sådan arbetsmängd kan det lätt koka över. Det var värdefullt att projektledaren höll i trådarna och hade koll på vart vi var och vart vi skulle. Man måste ha lite tålamod i sådana här processer och det har C4 och projektledaren Mats bidragit med.”

Läs mer om projektet: Øglænd Success Story

Vad säger Bademiljø

Bademiljø är Norges största VVS-kedja som samlar ungefär 120 företag över hela landet, många med egna butiker. Tillsammans kan de erbjuda över 80 000 olika produkter från Bademiljøs gemensamma sortiment. Bademiljø har numer en lösning från C4 Contexture som är långsiktig och som ökat kvaliteten på deras varudata. De har även en mediabank som underlättar arbetet med produktinformationen. Det finns möjligheter med bland annat näthandel och produktkatalog på webben när de tar det steget.

”Det har fungerat väldigt bra och det märks att C4 är duktiga på projektledning och de har förmågan att hindra oss från att gå för fort fram. Det gör att vi tar utvecklingen i rätt takt och i säkra faser. De har respekt för de ekonomiska ramarna och förstår att man inte kan lösa allt på en gång”, säger John Arne Eiken, CEO på Bademiljø AS.
”Vi tycker att de arbetar för vad som är det långsiktigt bästa för oss och ställer de rätta frågorna.”

Läs mer om projektet: Bademiljø Success Story