Functional apps

Creation Engine

Creation Engine möjliggör för helautomatiserad och mallstyrd produktion av publikationer/trycksaker som stöd i arbetsprocessen eller för regelstyrd produktion av digitala trycksaker.

I C4 finns stöd för att automatiskt kunna ta fram publikationer/trycksaker styrda av regler och färdiga mallar. Detta gör att man från valfria delar av sin produktinformation, t.ex. en enstaka produkt, ett sortiment eller ett produktträd kan ta fram en PDF i realtid med 100% automatik. Detta går även att använda för att sätta upp en funktion för förhandsgranskning eller en godkännandeprocess innan publicering.

Som trycksaksgenerator går det att använda både InDesign Server eller olika typer av PDF-motorer, t.ex. LaTeX, ofta beroende på mängd och komplexitet.

Med Creation Engine får ni möjligheten att erbjuda användarna en förhandsgranskning i berikningsprocessen. Mycket tid kan sparas genom att kunna automatgenerera PDF:er (t.ex. produktblad, Tekniska Specifikationer m.m) som helt bygger på regler och förändringar i C4. Informationen kan underhållas externt i form av PDF:er utan administration och alltid med den senaste, godkända informationen.

 

InDesign Plug-in

Komplett, mallstyrd trycksaksproduktion från hyllkantsetiketter till stora kataloger via en plug-in till InDesign.

Trycksaker kan användas i olika delar av PIM-processen, och implementeras från låg till 100% automatik via olika gränssnitt beroende på behov och syfte. Genom att kunna arbeta med en trycksak och samtidigt ha möjlighet att löpande uppdatera densamma med ny samt uppdaterad information från C4, kan man både starta och vara klar mycket tidigare. En trycksak kan även genereras automatiskt, t.ex. via regelverk i C4, och användas för såväl publicering i olika kanaler som i en granskningsprocess.

Med vår InDesign plug-in blir det möjligt att direkt i Adobe InDesign söka, hitta och hämta information som ligger lagrad i C4 Contexture, och med hjälp av mallar automatiskt få in informationen i InDesign vilket spar mycket tid. Det går lättare att upprätthålla företagets profil och även kunna arbeta parallellt och samtidigt kunna ta hjälp från t.ex. extern webbyrå på ett effektivt och säkert sätt.

Ytterligare mycket stora tidsbesparingar kan göras om man har produktion på flera språk, då det t.ex. finns stöd i C4 och i InDesign plug-in för detta, dels finns stöd för att hantera svartplåtsbyte vilket medför direkta kostnadsbesparingar för trycket.

 

Viewer

Viewer är ett gränssnitt som gör det enkelt att söka rätt på information i C4. Ett perfekt verktyg för support, sälj, pressrum för bilder eller ett offentligt uppslagsverk kring t.ex. era produkter. Ni bestämmer vilken information som ska vara tillgänglig och för vilka. Viss information ska kanske enbart vara åtkomlig internt medan annan information ska delas med partners eller vara fullkomligt offentlig. Med Viewer når ni ut med rätt information till rätt målgrupp.