C4 Core

MDM – Master Data Management

MDM är ett koncept för företag att på ett strukturerat sätt hålla reda på all information inom hela organisationen eller ett avgränsat område. Syftet är att det ska finns en enda referens för information – en källa av sanning.

Masterdata är högkvalitativ grunddata som är gemensam och återkommer i funktioner och transaktioner i olika system i en verksamhet. Det är vanligtvis data relaterat till kunder, leverantörer, partners och produkter. Med MDM får ni en kvalitativ informationslogistik där ni alltid har uppdaterad, korrekt information och den är lika oavsett vilken applikation som ni arbetar i. Masterdata kan vara vilken information som helst, men för de flesta av våra kunder är den ofta relaterad till produktinformation på något sätt. PIM (Product Information Management) är en del av MDM som hanterar själva produktinformationen.

MDM utgör själva basplattformen för C4, och är byggd för att kunna hantera hela omfånget och komplexiteten av produktinformation och all information som kan relateras till denna, t.ex. avseende lagersaldo, leverantörer, kunder, säljinformation, tillverkningsdata, priser, dokument, sammansatta produkter m.m. Via MDM får ni en komplett källa för er produktinformation, och kan nyttja den inte bara i avancerad sälj- och marknadsföringssyfte utan även för statistik, planering och rapportering.

Läs mer om MDM.

 

PIM – Product Information Management

Hantering av ALL produktinformation som behövs avseende företagets produkter och tjänster i sälj- och marknadsföringssyfte.

PIM, Product Information Management, gör det möjligt att samla all produktinformation i ett system där den kan förädlas, struktureras, relateras och distribueras. Det är det effektivaste sättet att nå olika mottagare med rätt information oberoende om det är en webb, e-handel, printat material, mobil enhet eller annat.

Modulen för PIM gör det möjligt att bygga datastrukturer för era produkter och artiklar, anpassa arbetsflöde och gränssnitt för berikning, arbeta med sortiment och skicka ut valfri information till en obegränsad mängd kanaler och mottagare. Stöd finns för att automatisera så många processer som möjligt, från intag av information till export ut i olika kanaler.

Läs mer om PIM.
Gör en PIM -förstudie.

 

Media / DAM – Digital Asset Management

C4 DAM (Digital Asset Management) gör det möjligt att importera, lagra, hantera och tillgängliggöra alla typer av bilder och annan digital media i ett konfigurerbart och användarvänligt gränssnitt.

DAM-modulen ger era användare ett anpassat gränssnitt för att arbeta uteslutande med media av olika slag. Den innehåller funktionalitet som inte finns i PIM-delen, som t.ex. avancerade importer av media, uttag av media, berikning av metadata och en tydlig överblick av alla media. Det finns möjlighet att erbjuda ett lättnavigerat gränssnitt till användare som bara vill söka, titta på och ladda ner media men kan med fördel användas som en komplett Mediabank för ett helt företag också.

 

Transaction Data Management

En central arkivlösning har flera avgörande fördelar: All information lagras på ett och samma ställe, en enda gång, och det blir därför så mycket enklare att hitta rätt version när man behöver den.

I C4 finns också stöd för att arkivera bland annat journaler och offerter från ert affärssystem. Filen lagras som ett dokument, där f%B